Monthly Archives: אוקטובר 2021

האינפלציה בישראל מרימה ראש. מה לעשות?

המטרה: לשמור על ערך הכסף שלנו שלא ייפגע ושלא נשלם ביוקר. קהל היעד: אנשים שמחזיקים הרבה כסף במזומן ומי שלוקח משכנתא. האמצעי: השקעת הכסף וזהירות מהלוואות צמודות למדד. תסתכלו טוב טוב על הגרף הזה. כל נקודה על הגרף אומרת מה הייתה האינפלציה במהלך 12 החודשים האחרונים שלפני אותו חודש. לפני חודש פברואר 2021 האינפלציה השנתית הייתה שלילית (דפלציה), בפברואר 2021 ...

קרא עוד »